SOM IES
Entre totes les nostres diferències i semblances fem de l'IES el que realment és un Centre de Refèrencia per a molts.