SORTIDES I ACTIVITATS EXTRA ESCOLARS

EINES D'UTILITAT

TRÀMITS OBERTS

   Pagament2 online

 

 

 

MATRÍCULA

 

 

 

Be Aj

 

 

TITOLS3

NOVETATS

Matrícula Programa EOIES curs 2019/20

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. PROGRAMA EOIES

  • Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, nombrosa, i monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats i en acolliment. Persones privades de llibertat. Persones en situació d’atur. Els alumnes que rebin beques o ajudes oficials no estan obligats a pagar la taxa per matrícula. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre.

Resultat del concurs d'aula neta (1a Avaluació)

Aula neta

Reunió delegats mediambientals el 24 de gener

reunioambiental

Setmana de recuperacions d’assignatures pendents

8CDF9732-5106-4094-AB65-8B5979203992

 

Resultats definitius de les proves de selecció de les beques Erasmus+ 2019-20

Erasmus plus Es publica la selecció de l'alumnat de Erasmus+: http://www.iesportocristo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=730.

Resultats de les proves de selecció de les beques Erasmus+ 2019-20

Erasmus plus Es publica la selecció de l'alumnat de Erasmus+: http://www.iesportocristo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=730.

Projecte Erasmus + 2019-2020

Convocatòria de Beques Erasmus+ de Formació Professional per a la realització de pràctiques en empreses de la UE durant el curs 2019-2020

 El programa "Erasmus +" és un programa europeu que té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants per realitzar estudis i pràctiques a l’estranger. A més ajudarà a les institucions de Formació Professional a crear associacions estratègiques amb altres organitzacions i empreses i establir així relacions sòlides amb el món laboral. En general, contribuirà a millorar les possibilitats de feina i les habilitats personals i, d’aquesta manera, a potenciar la competitivitat de l’economia europea ( + info ).   Convocatòria 

Loteria de Nadal disponible

Ja tenim a la vostra dispocisió la loteria de Nadal del nostre centre, els beneficis de la qual van destinats al viatge d'estudis de 4t d'ESO

DISPONIBLE

mesnovetats2

XARXES DE DIFUSIÓ

DESTACATS

infofp

Erasmus plus

BULLING X

LLIBRES X

MENJADOR X ORIENTA X