DEPARTAMENT DE RELIGIÓ

 

 

NOM
HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
CARRIÓ RIBOT, MARIA MONSERRAT MONTSECARRI  Dilluns 08:00-08:55