2n curs Cicle Formatiu Atenció a les persones en situació de dependència 

Empresa i iniciativa emprenedora
Atenció sanitària
Destreses socials
Teleassistència
Suport a la comunicació