GRUPS
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Formació Professional Bàsica ( 1r FPB ; 2n FPB)

CFGM d'Atenció a les persones en situació de dependència ( 1r APSD; 2n APSD)

CFGM d' Informàctica (1r INF; 2n INF)