DIRECTORA Xisca Bonet Riera
CAP D'ESTUDIS Susana de la Calle Cànaves
CAP D'ESTUDIS ADJUNTA Apol·lònia Veny Obrador
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ PROFESSIONAL Miquel Barceló Fiol
SECRETÀRIA Emma Sánchez Clark