DIRECTOR Pep Barrull Badia
CAP D'ESTUDIS Xisca Bonet Riera
CAP D'ESTUDIS ADJUNT Catalina Thomàs Gayà Mesquida
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ PROFESSIONAL Miquel Galmés Galmés
SECRETÀRIA Antònia Bauzà Lliteras