NOM HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ANDREU SARD, PERE

Dilluns 11:10-12:05 h.

Dimecres 8:55 - 9:50 h.

Llengües estrangeres Tutor 2n ESO D 
ARROYO PARRA, M.DEL ROSARIO Divendres 9:50 - 10:45 h.  Llengua castellana i literatura    

CABER ROMAN, M.FRANCISCA

 Dijous de 18:00-18:55 Formació Professional   Tutora de 2n CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència  fcabrer@iesportocristo.net 
ARTO CAMARENA, VIRTUTS

Dimecres 18:00 - 18:55 h.

Formació Professional

 

Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència

 


 

Coordinadora ERASMUS+

 

BARCELÓ MORAGUES, JOAN Dilluns de 18:00-18:55  Formació Professional Tutor de 1r del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
BARCELÓ FIOL, MIQUEL Dimecres 15:55-16:50 h. Formació Professional Cap d'Estudis de Cicles Formatius
BARCELÓ OLIVER, BARTOMEU Dilluns 13:00 - 13:55 h. Educació física i esportiva    
BAUÇÀ PORTELL, MARIA ANTÒNIA Divendres 11:10 - 12:05 h. Ciències socials, geografia i història

Coordinadora de la 

Comissió de Convivència

BAUZA LLITERAS, ANTONIA Dilluns 8:00 -8:55 h. Matemàtiques

Cap del Departament de Matemàtiques

BENDIR LACIQUI, FADOUA Divendres 9:50 - 10:45 h.  Llengua castellana i literatura    
BONET RIERA, FRANCISCA Dijous 11:10-12:05 Matemàtiques Directora
BONNIN FERREIRO, CATALINA ANNA Dijous 08:55-09:50 Orientació  
CABRER ROMAN, MARIA FRANCISCA Dijous de 18:00-18:55 Formació Professional Tutora de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència   
CAMARGO ADROVER, JUAN JESÚS

Dimarts 11:10 - 12:05 h. 

Dijous 13:00 - 13:55 h.

Ciències socials, geografia i història Tutor 2n Batxillerat-A
CAPÓ SIQUIER, GEMMA

Dilluns 12:05 - 13:00 h.

Dijous 11:10 - 12:05 h. 

Llengua castellana i literatura Tutora 2n ESO B   
CARRIÓ RIBOT, MARIA MONSERRAT   Ciències socials, geografia i història    
CIJES SÁNCHEZ, MANUEL Divendres 13:00 - 13:55 h. Llengua castellana i literatura  
CRESPI i CAPELLA, JESUS MANUEL

Dilluns 12:05-13:00 h. 

Dimecres 12:05-13:00 h.

Matemàtiques

 Tutor 2n ESO A

Coordinador Xarxes Socials

DE LA CALLE CÀNAVES, SUSANA   Orientació Cap d'Estudis
DEYÀ CALAHORRO, SOFIA   Orientació  
ESTRANY CALVO, BELÉN Dimecres 13:00 - 13:55 h. Orientació  
FERRÉ BERGADÀ, FINA  Dimecres 8:55 - 9:50 h Matemàtiques

Coordinadora del Projecte de Qualitat

FONT BENNÀSAR, MARGALIDA

Dimarts 9:50 -10:45

Divendres 9:50 -10:45

Llengua catalana i literatura

Tutora 1r ESO E


 Cap de Departament de Llengua Catalana i Literatura

FONT MASCARÓ, JOANA MARIA Dimecres 12:05 - 13:00 h Llengües estrangeres Coordinadora EOI Alemany
FUSTER MARTORELL, MARINA Divendres 12:05 - 13:00 h
Ciències socials, geografia i història

 Representant en el Consell Escolar

GAIÀ SANTANDREU, FRANCESC Dilluns 11:10 - 12:05 h. Ciències Naturals  
GALMÉS MELIS, ANTÒNIA

Dimarts 9:50 -10:45

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Matemàtiques   Tutora de 4t PRAQ

GARCERÁ MARTÍN, BEATRIZ Dijous 12:05 - 13:00 h. Orientació    
GARCÍA HERMOSO, ANA Dijous 11:10 - 12:05 h.
Llengües estrangeres

Cap de Departament de Llengües Estrangeres


 Coordinadora EOI Anglès

GARI MAIRATA, AINA Dimarts 08:55-09:50  Ciències socials, geografia i història    
GAYA MESQUIDA, CATALINA THOMAS Dijous 13:00 - 13:55 Orientació  
GELABERT BAUZÀ, EULÀLIA   Orientació

Cap de Departament d'Orientació


 

Orientadora


 

Representant en el Consell Escolar

GIMÉNEZ SANCHIS, ANA MARÍA Dimarts 11:10 - 12:05 h. Llengües estrangeres  
GONZÁLEZ TOLEDANO, SUSANNA MARIA

Dimecres 13:00 - 13:55 h.

Dijous 8:55 - 9:50 h.

Llengua catalana i literatura

Tutora 2n ESO C


 Coordinadora de la Comissió de Normalització Lingüística

HUERTAS SÁEZ, FRANCISCA Divendres 12:05 - 13:00 h.
Orientació  
HUGUET LLULL, JOANA MARIA Dimarts 13:00 - 13:55 h.
Ciències socials, geografia i història  
JUAN JUAN, NENA

Dilluns 09:50-10:45

Divendres 12:05 - 13:00 h.

Llengua catalana i literatura Tutora de 4t A
JULIÀ MONER, GABRIEL

Dilluns de 17:05-18:00

Formació Professional  
LLULL DARDER, CRISTINA Dimecres 11:10-12:05 h. Ciències Naturals

Cap de Departament de Ciències Naturals


 Cap de la Comissió de Medi Ambient

LÓPEZ DEFLORY, ESTEFANIA Dillluns 9:50 - 10:45 h. Llengües estrangeres  
LÓPEZ GÓMEZ, JANA

Dimarts 9:50 - 10:45 h.

Dimecres 11:10-12:05 h.

Música i Educació Plàstica i Visual

 Tutora de 3r A


 Coordinadora d'Audiovisuals

LÓPEZ GARCIA, ANTONIO

Dimecres de 19:10-20:05

Formació Professional

Tutor de 2n FPB Informàtica i comunicacions

LÓPEZ-OLIVAS FERRER, ALFONSO GABRIEL Dimecres de 15:00-15:55  Formació Professional  
LLABRÉS DARDER, ALBERT Dilluns 19:10 - 18:55 h.   Tutor de 1r FPB Informàtica i comunicacions
MARTÍNEZ MORENO, MARÍA ESTHER

Dimarts 8:00 - 8:55 h.

Música i Educació Plàstica i Visual    
MASCARÓ BLEDA, BIEL

Dimecres 11:10-12:05 h.

Dijous 9:50 - 10:45 h.

Educació física i esportiva

Tutor 1r Batxillerat A


 Cap de Departament d'Educació Física i Esportiva

MATAMALAS GALMÉS, CATALINA Dilluns 12:05 - 13:00 h.  Llengües estrangeres  
MELIS HUGUET, JOANA MARIA Dimecres 9:50 - 10:45 h. Música i Educació Plàstica i Visual

Cap de Departament d'Educació Plàstica i Visual i Música

MICHELINI DOGNIBENE, VIRGINIA   Orientació  
MORAGUES GALMÉS, JOAN

Dimarts 8:55 - 9:50 h.

Dijous 9:50 - 10:45 h.

Tecnologia Tutor de 3r C
MORENO VELASCO, LAURA

Dilmarts 9:50 - 10:45 h.

Ciències socials, geografia i història

Coordinadora d'Activitats Complementàries i Extraescolars


 Cap de Departament de Ciències Socials, Geografia i Història

MOREY PASCUAL, BÀRBARA Dimarts 13:00 - 13:55 h.
Matemàtiques  
OLIVER VADELL, MARIA ANTÒNIA Dilluns 8:55 - 9:50 h Música i Educació Plàstica i Visual  
PARERA MIQUEL, ESPERANZA

Dimecres 8:55 - 09:50 h.

Divendres 12:05 - 13:00 h.

Matemàtiques Tutora 1r ESO A
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Dijous 11:10 - 12:05 h.

Tecnologia

Tutor 2n ESO E

PICÓ FERNÁNDEZ, FRANCESC XAVIER  

Dimecres de 15:55-16:50

Formació Professional Coordinador TIC
PIZÀ GALMÉS, BERNAT

Dimarts 12:05 - 13:00 h.

Dijous 13:00 - 13:55 h.

Matemàtiques Tutor de 3r B
QUINA JAUME, PAU

Dimecres 09:50-10:45 h.

Dijous  09:50-10:45 h.

Llengua catalana i literatura

Tutor 3r ESO D 


 Coordinador de la Revista del Centre


  Representant en el Consell Escolar

RIERA VIVES, ANTONI

Divendres 8:00 - 8:55 h.

Llengua catalana i literatura  
RIERA VIVES, CATALINA MARIA Dijous 8:00 - 8:55 h. Ciències Naturals  
RIGO SOLER, MARIA MAGDALENA INMACULADA Dimarts 8:55 - 9:50 h.
Llengua catalana i literatura  
ROSSELLÓ FRONTERA, INÉS Dimarts 12:05 - 13:00 h. Ciències Naturals Cap de Subdepartament de Fïsica i Química
RUEDA GOMILA, ISABEL MARIA

Dimecres 9:50 - 10:45 h.

Dimarts 11:10 - 12:05 h.

Llengua castellana i literatura

Tutora 1r ESO B 


 Cap de Departament de Llengua Castellana i Literatura

SALAS BARCELÓ, MARIA COLOMA

 Dijous 9:50 - 10:45 h.

Divendres 11:10 - 12:05 h.

Orientació Tutora de 3r E 
SÁNCHEZ CLARK, EMMA SOLEDAD Dimarts 9:50 - 10:45 h.
Ciències Naturals

Secretària

SÁNCHEZ GINARD, FRANCISCA Dimecres 19:10 - 20:05 h.  Formació Professional Cap de Departament de Formació Professional d'Atenció a Persona en Situació de Dependència
SANSÓ PORTELL, CATALINA Divendres 8:55 - 9:50 h.
Llengües estrangeres  
SANTAMARIA HERRERO, JORGE MIGUEL

Dimarts 8:55 - 9:50 h.

Divendres 11:10 - 12:05 h.

Ciències socials, geografia i història

 

Tutor 1r ESO D 


 Representant en el Consell Escolar

SARMIENTO FEBRER, MIGUEL DAVID Dimarts 9:50 - 10:45 h.
Ciències Naturals  
SERRA GELABERT, FRANCESCA Dimarts 8:55 - 9:50 h. Llengua catalana i literatura

 

Coordinadora de Biblioteca


  Representant en el Consell Escolar

SERVERA CARIÑERA, RAFA

Dilluns 09:50-10:45 h.

Dijous 12:05 - 13:00 h.

Educació física i esportiva Tutor 4t ESO B
TORRENS KARMANY, NADAL  Dimarts de 17:05-18:00 Formació Professional

 

Cap de Departament de Formació Professional d'Informàtica


 Tutor de 2n del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

TORRENT ALLÉS, NOELIA

Dilluns12:05-13:00 h.

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Llengües estrangeres Tutora 4t ESO C
UMBERT MASCARÓ, JUAN Dimecres 8:55 - 9:50 h. Tecnologia Cap de Departament de Tecnologia
VADELL SUREDA, FRANCISCA Dimarts de 18:00-18:55  Formació Professional  
VENY OBRADOR, APOL·LÒNIA MARIA   Llengua catalana i literatura Cap d'Estudis Adjunt 
VIDAL GARCÍA, MARIA PAULA

Dimarts 9:50 - 10:45 h.

Dimecres 9:50 - 10:45 h.

Ciències Naturals

 

 Tutora de 1r ESO C


 Coordinadora PIP

VIDAL GELABERT, ROSA Dijous 9:50 - 10:45 h.  Matemàtiques