NOM HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
AMOROS AMAT, ALEJANDRO Dimecres 08:00-08:55 Educació física i esportiva  
ANDREU SARD, PEDRO Dimarts 11:10-12:05 Llengües estrangeres  
ARTO CAMARENA, VIRTUTS Dimecres 17:05-18:00 Formació Professional Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
BARCELÓ FIOL, MIQUEL Dimecres 15:55-16:50 Formació Professional Tutor de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
BARRULL BADIA, JOSEP RAMON Dilluns 13:00-13:55 Ciències socials, geografia i història

Director

 

Representant en el Consell Escolar

BAUÇÀ PORTELL, MARIA ANTÒNIA Dimarts 09:50-10:45
Dilluns 09:50-10:45
Ciències socials, geografia i història Tutora 2n Batxillerat-A
BAUZA LLITERAS, ANTONIA Dimarts 09:50-10:45 Matemàtiques

Secretària

 

Representant en el Consell Escolar

BENAYAS VADELL, PEDRO Dimarts 20:05-21:00 Formació Professional  
BONET RIERA, FRANCISCA Dijous 11:10-12:05 Matemàtiques  Cap d'Estudis
BONNIN FERREIRO, CATALINA ANNA Divendres 11:10-12:05
Dimarts 08:55-09:50
Orientació Tutor 2n ESO A
BOSCH ANTICH, GUILLERMO Dijous 08:00-08:55 Llengua castellana i literatura  
CABOT COLLADO, ODETTE Dilluns 09:50-10:45 Orientació  
CALAFAT BOSCH, CATALINA Dimecres 11:10-12:05 Llengües estrangeres  
CAMARGO ADROVER, JUAN JESÚS Dimecres 08:55-09:50
Dilluns 09:50-10:45
Ciències socials, geografia i història Tutor 1r Batxillerat-A
CAÑELLAS ORTEGA, MARIA DEL CARMEN Dimarts 08:55-09:50 Llengua castellana i literatura  
CIJES SÁNCHEZ, MANUEL Dilluns 08:55-09:50 Llengua castellana i literatura  
CRESPI CAPELLA, JESUS MANUEL Dimarts 09:50-10:45
Dijous 11:10-12:05
Matemàtiques Tutor 2n ESO F

Coordinador Xarxes Socials

DE LA CALLE CÀNAVES, SUSANA Dimarts 11:10-12:05
Dijous 08:55-09:50
Orientació Tutora 3r ESO D
FERRÉ BERGADA, FINA Dimecres 11:10-12:05
Dilluns 11:10-12:05
Matemàtiques

Tutora 3r ESO A

 

Coordinadora del Projectes de Qualitat

FIGUEROLA PARRI, CONCEPCIÓN Dilluns 08:00-08:55 Ciències socials, geografia i història  
FONT BENNÀSAR, MARGALIDA Dimecres 12:05-13:00
Dijous 11:10-12:05
Llengua catalana i literatura Tutora 1r ESO E
FONT MASCARÓ, JOANA MARIA Dijous 09:50-10:45 Orientació  
FORNES CLADERA, MARGALIDA   Orientació  Orientadora
FUSTER MARTORELL, MARINA Dimarts 08:55-09:50
Dimarts 09:50-10:45
Ciències socials, geografia i història

Tutora 2n ESO E

 

Cap de Departament de Ciències Socials, Geografia i Història

Representant en el Consell Escolar

GAIA SANTANDREU, FRANCESC Divendres 08:00-08:55 Matemàtiques  
GALMES BARCELO, JOAN PERE Dijous 08:55-09:50 Orientació  
GALMÉS GALMÉS, MIQUEL Dimecres 15:00-15:55 Formació Professional Cap d'Estudis d'Horabaixa
GARCÍA HERMOSO, ANA Dilluns 08:55-09:50 Llengües estrangeres Cap de Departament de Llengües Estrangeres
GAYA MESQUIDA, CATALINA THOMAS Dijous 12:05-13:00 Orientació Cap d'Estudis Adjunt
GELABERT BAUZA, EULÀLIA Dimarts 13:00-13:55 Orientació

Cap de Departament d'Orientació

 

Coordinadora de la Comissió de Convivència

GENOVART RAPADO, MAGDALENA Divendres 12:05-13:00 Ciències socials, geografia i història  
GIL VACAS, CRISTINA Dimecres 08:55-09:50 Llengües estrangeres  
GIMÉNEZ SANCHIS, ANA MARÍA Dimecres 09:50-10:45
Divendres 13:00-13:55
Llengües estrangeres Tutora 4t ESO C
GONZÁLEZ TOLEDANO, SUSANNA MARIA Dijous 13:00-13:55
Dimarts 12:05-13:00
Llengua catalana i literatura Tutora 2n ESO C

Coordinadora de la Comissió de Normalització Lingüística

JUAN JUAN, MARÍA MAGDALENA Dimecres 09:50-10:45 Llengua catalana i literatura  
LLULL DARDER, CRISTINA Dilluns 11:10-12:05 Biologia i geologia

Cap de Departament de Biologia i Geologia

LÓPEZ DEFLORY, ESTEFANIA Dimecres 13:00-13:55 Llengües estrangeres  
LOPEZ GOMEZ, JANA Divendres 09:50-10:45 Música i Educació Plàstica i Visual  
MARÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ Dimecres 15:55-16:50 Formació Professional

Tutor de 1r del CFGM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes-A

MAS BARCELO, JOANA Dilluns 11:10-12:05
Dimecres 12:05-13:00
Educació física i esportiva Tutora 4t ESO B
MASCARÓ BLEDA, BIEL Dilluns 11:10-12:05
Dimecres 11:10-12:05
Educació física i esportiva Tutor 1r Batxillerat-B

Cap de Departament d'Educació Física i Esportiva

MELIS HUGUET, JOANA MARIA Divendres 11:10-12:05 Música i Educació Plàstica i Visual

Cap de Departament d'Educació Plàstica i Visual i Música

 

Coordinadora d'Audiovisuals

MELIS NADAL, SEBASTIAN Dijous 11:10-12:05 Tecnologia  
MORAGUES GALMÉS, JOAN Dilluns 13:00-13:55 Tecnologia Cap de Departament de Tecnologia 
MORENO VELASCO, LAURA Dimarts 12:05-13:00 Ciències socials, geografia i història Coordinadora d'Activitats Complementàries i Extraescolars
NAHARRO PARRA, MARC Dimecres 11:10-12:05 Matemàtiques  
NICOLAU SEGUÍ, ANTONI   Formació Professional Tutor de 1r d'FP Bàsica en Informàtica i comunicacions
ORFI HUGUET, MIQUELA Dimarts 08:55-09:50
Dimecres 11:10-12:05
Música i Educació Plàstica i Visual Tutora 1r ESO D
PANDO TORRES, CONCEPCIÓN Dimarts 13:00-13:55 Ciències socials, geografia i història  
PARERA MIQUEL, ESPERANZA Dilluns 09:50-10:45
Dijous 09:50-10:45
Matemàtiques Tutora 1r ESO A
PASCUAL GALMÉS, ANTONIO Dimecres 15:00-15:55 Formació Professional  
PERELLÓ CONTRERAS, EULÀLIA MARIA Divendres 17:05-18:00 Formació Professional  
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN Divendres 12:05-13:00
Dimecres 09:50-10:45
Tecnologia

Tutor 2n ESO B

PIZÀ GALMÉS, BERNAT Divendres 08:55-09:50 Matemàtiques Cap de Departament de Matemàtiques
PUCHE BLASCO, MARÍA ISABEL Divendres 09:50-10:45 Música i Educació Plàstica i Visual  
QUINA JAUME, PAU Dilluns 09:50-10:45
Dimecres 12:05-13:00
Llengua catalana i literatura

Tutor 3r ESO C

 

Coordinador de la Revista del Centre

 

Representant en el Consell Escolar

RIERA VIVES, ANTONI Dimecres 09:50-10:45
Dijous 11:10-12:05
Llengua castellana i literatura Tutor 2n ESO D
RIERA VIVES, CATALINA MARIA Dimecres 08:55-09:50 Biologia i geologia  
ROIG FERRÀ, JOAN Dijous 12:05-13:00 Música i Educació Plàstica i Visual  
ROSSELLÓ FRONTERA, INÉS Dimarts 11:10-12:05 Física i química  
RUEDA GOMILA, ISABEL MARIA Dijous 11:10-12:05
Divendres 08:55-09:50
Llengua castellana i literatura

Tutora 1r ESO C

 

Cap de Departament de Llengua Castellana i Literatura

SANCHEZ CLARK, EMMA SOLEDAD Dilluns 12:05-13:00 Física i química Cap de Subdepartament de Física i Química
SÁNCHEZ GINARD, FRANCISCA Dijous 18:00-18:55 Formació Professional Cap de Departament de Formació Professional
SANSÓ PORTELL, CATALINA Divendres 13:00-13:55 Llengües estrangeres  
SANTAMARIA HERRERO, JORGE MIGUEL Dilluns 12:05-13:00
Dijous 11:10-12:05
Ciències socials, geografia i història

Tutor 1r ESO B

 

 

Representant en el Consell Escolar

SERRA GELABERT, FRANCESCA Dijous 09:50-10:45 Llengua catalana i literatura

Cap de Departament de Llengua Catalana i Literatura

 

Coordinadora de Biblioteca

 

Representant en el Consell Escolar

SUREDA BOSCH, MARIA MONSERRAT Divendres 08:55-09:50
Dilluns 09:50-10:45
Ciències socials, geografia i història Tutora 4t ESO A
TORRENS KARMANY, NADAL Dimecres 17:05-18:00 Formació Professional Tutor de 2n d'FP Bàsica en Informàtica i comunicacions
TORRENT ALLÉS, NOELIA Dimarts 12:05-13:00
Divendres 08:55-09:50
Llengües estrangeres Tutora 3r ESO B
VANRELL TRUYOLS, GUILLEM Dimarts 09:50-10:45 Física i química

Coordinadora de la Comissió Ambiental

VENY OBRADOR, APOL·LÒNIA MARIA Dimecres 12:05-13:00 Llengua catalana i literatura  
VIDAL GARCÍA, MARIA PAULA Dilluns 08:55-09:50 Biologia i geologia