El policia tutor és una nova figura de l'Administració municipal. Es tracta d'un membre de la Policia Local que, sense perdre la seva condició d'agent de l'autoritat, col·labora amb els professionals del món educatiu i social.

La tasca del policia tutor és essencialment preventiva i el seu àmbit d'actuació s'emmarca en els centres escolars i el seu entorn.

La seva principal funció és vigilar les conductes de risc i cooperar amb els equips directius del centres per aconseguir el bon funcionament dels centres i la seguretat dels alumnes.

La feina del policia tutor es concreta principalment en el següent:

-Crear un ambient de convivència i de respecte a les normes cíviques.

-Lluitar contra l'absentisme escolar.

-Col·laborar en la resolució de conflictes.

-Vigilar les conductes de risc, especialment l'assetjament.

-Informar sobre els perills de les substàncies il·legals i tòxiques i orientar en la lluita contra el seu consum.

-Ajudar en l'aplicació dels manuals d'autoprotecció escolar.

-Participar en els programes d'educació viària.

-Mantenir reunions periòdiques amb els equips directius dels centres per analitzar les necessitats que vagin sorgint i avaluar les actuacions fetes.

Des del curs escolar 2013-2014, Manacor compta amb dos policies tutors que, amb una preparació específica prèvia, treballen prioritàriament amb els instituts del municipi.

La intenció de l'Ajuntament és anar ampliant aquest projecte per tal d'aconseguir que la figura del policia tutor arribi a tots els centres del municipi.

Per a més informació:


www.facebook.com/pl.portocristo

Tel: 672612523   (dl-dv 7:30-14:30)