dscf5501

La biblioteca de l'IES Porto Cristo és un servei que es va posar en marxa durant el curs 2010 – 2011 i que s'ha convertit en un element central dins l’institut que ofereix molts de recursos per a l’aprenentatge de qualsevol matèria i motiva la formació de nous lectors a través de les activitats dinamitzadores que s’hi organitzin. Amb això volem dir que la biblioteca no és un espai més, ni és un lloc per col·locar l’alumnat quan no hi ha aules i tampoc no és un espai per tapar forats quan manquen professors. És un lloc útil i ben aprofitat que té els següents usos i funcions:

- Ofereix la possibilitat als diferents membres de la comunitat educativa de trobar-se amb els llibres, la ficció, el coneixement...

- Esdevé un centre de documentació i recursos per a totes les activitats educatives que es duen a terme al centre.

- Connecta els recursos del centre amb els d’altres biblioteques a través de la col·laboració d'altres biblioteques i institucions.

- Actua com a centre de formació d’usuaris de biblioteques i de les tecnologies que aquestes ofereixen.

- Col·labora amb la biblioteca municipal per posar en marxa activitats conjuntes: clubs de lectors, carnets de socis, tallers de lectura, dramatitzacions, ressenyes de llibres, concursos literaris, setmana del llibre, tallers d’il·lustració de llibres, etc.

- És un espai on es pot treballar amb tranquil·litat i silenci durant els esplais, les hores d'activitat d'estudi i les hores que tenen buides els alumnes.