L'IES Porto Cristo va obrir les seves portes el dia 22 de gener de 2007, amb uns pocs alumnes, 76 en total, tres grups de 1r d'ESO, 10 professors i 3 càrrecs directius. De fet, molt d'espai, tot nou, a estrenar però amb mancances clares en quant a l'obra.

L'institut havia començat a caminar. Va ser el fruit i el resultat d'una llarga lluita de les dues APIMA, la de Mitjà de Mar i de Ses Comes. Reunions amb la Conselleria i l'Ajuntament, recollida de firmes, etc. El resultat sempre era el mateix, Porto Cristo no necessita un institut, cal fer un macro institut a Manacor. Els pares i les mares, amb l'ajut important d'organitzacions de Porto Cristo i el suport total d'AIPC, no ens aturàrem davant els entrebancs. Les mobilitzacions acabaren en una manifestació pels carrers de Porto Cristo i una tallada de la carretera de Manacor, la presència de la Guàrdia Civil i de la Policia Local. L'endemà tots els diaris es feren ressó de la protesta del poble de Porto Cristo i la seva reivindicació, “VOLEM UN INSTITUT”. La lluita tengué un resultat positiu, essent conseller d'Educació en Damià Pons ens arribà la notícia, es construiria l'institut.

Avui l'institut té 480 alumnes, 56 professors, 2 persones de servei administratiu, 2 conserges i 3 persones del servei de neteja.

Els estudis consolidats abarquen ESO, batxillerat (especialitat de ciències socials i cientificotècnic), cicle formatiu de grau mitjà “Atenció a persones en situació de dependència”, formació professional bàsica d'Informàtica i Comunicació i mòduls voluntaris. Valoram molt positivament el funcionament de les Seccions Europees. Es posarà en marxa el programa ICAPE a 2n ESO i seguirem fent feina per posar en marxa la Formació Professional de “Restauració en serveis” i “Jardineria”, tot en col·laboració amb la delegació de Porto Cristo i l'ajuntament de Manacor.

Així mateix està previst oferir formació a treballadors en atur a través dels cursos de “Professionalitat” a partir d'octubre de 2014.

El compromís de l'institut amb la societat i els pobles de Porto Cristo i S'Illot es manté viu i ha de ser casa de tots.