NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ANDREU SARD, PERE

Dilluns 11:10-12:05 h.

Dimecres 8:55 - 9:50 h.

Llengües estrangeres Tutor 2n ESO D
CAPÓ SIQUIER, GEMMA

Dilluns 12:05 - 13:00 h.

Dijous 11:10 - 12:05 h. 

Llengua castellana i literatura Tutora 2n ESO B   
CRESPI i CAPELLA, JESUS MANUEL

Dilluns 12:05-13:00 h. 

Dimecres 12:05-13:00 h.

Matemàtiques

Tutor 2n ESO A

Coordinador Xarxes Socials

FONT BENNÀSAR, MARGALIDA

Dimarts 9:50 -10:45

Divendres 9:50 -10:45

Llengua catalana i literatura

Tutora 1r ESO E


 Cap de Departament de Llengua Catalana i Literatura

GALMÉS MELIS, ANTÒNIA

Dimarts 9:50 -10:45

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Matemàtiques   Tutora de 4t PRAQ

GONZÁLEZ TOLEDANO, SUSANNA MARIA

Dimecres 13:00 - 13:55 h.

Dijous 8:55 - 9:50 h.

Llengua catalana i literatura

Tutora 2n ESO C


 Coordinadora de la Comissió de Normalització Lingüística

JUAN JUAN, NENA

Dilluns 09:50-10:45

Divendres 12:05 - 13:00 h.

Llengua catalana i literatura Tutora de 4t A
LÓPEZ GÓMEZ, JANA

Dimarts 9:50 - 10:45 h.

Dimecres 11:10-12:05 h.

Música i Educació Plàstica i Visual

 Tutora de 3r A


 Coordinadora d'Audiovisuals

MORAGUES GALMÉS, JOAN

Dimarts 8:55 - 9:50 h.

Dijous 9:50 - 10:45 h.

Tecnologia Tutor de 3r C
PARERA MIQUEL, ESPERANZA

Dimecres 8:55 - 09:50 h.

Divendres 12:05 - 13:00 h.

Matemàtiques Tutora 1r ESO A
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Dijous 11:10 - 12:05 h.

Tecnologia

Tutor 2n ESO E

PIZÀ GALMÉS, BERNAT

Dimarts 12:05 - 13:00 h.

Dijous 13:00 - 13:55 h.

Matemàtiques Tutor de 3r B
QUINA JAUME, PAU

Dimecres 09:50-10:45 h.

Dijous  09:50-10:45 h.

Llengua catalana i literatura

Tutor 3r ESO D 


 Coordinador de la Revista del Centre


  Representant en el Consell Escolar

RUEDA GOMILA, ISABEL MARIA

Dimecres 9:50 - 10:45 h.

Dimarts 11:10 - 12:05 h.

Llengua castellana i literatura

Tutora 1r ESO B 


 Cap de Departament de Llengua Castellana i Literatura

SALAS BARCELÓ, MARIA COLOMA

 Dijous 9:50 - 10:45 h.

Divendres 11:10 - 12:05 h.

Orientació Tutora de 3r E 
SANTAMARIA HERRERO, JORGE MIGUEL

Dimarts 8:55 - 9:50 h.

Divendres 11:10 - 12:05 h.

Ciències socials, geografia i història

Tutor 1r ESO D 


 Representant en el Consell Escolar

SERVERA CARIÑERA, RAFA

Dilluns 09:50-10:45 h.

Dijous 12:05 - 13:00 h.

Educació física i esportiva Tutor 4t ESO B
TORRENT ALLÉS, NOELIA

Dilluns12:05-13:00 h.

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Llengües estrangeres Tutora 4t ESO C
VIDAL GARCÍA, MARIA PAULA

Dimarts 9:50 - 10:45 h.

Dimecres 9:50 - 10:45 h.

Ciències Naturals

 Tutora de 1r ESO C


 Coordinadora PIP