BATXILLERAT


 

ÀREES I MATÈRIES

1r curs

2n curs

Llengua catalana i literatura

2,5

3

Llengua castellana i literatura

2,5

3

Anglès

3

3

Educació física

2

-

Filosofia

3

-

Història d'Espanya

-

3

Història de la filosofia

-

3

Matèries troncals (tres a cada curs)

3x4 h =12

3x4 h =12

Matèries específiques (dues a 1r i una a 2n)

2x3h=6

4

Tutoria

1

1

TOTAL

32

32

 

Matèries troncals:

 

Batxillerat de ciències socials

1r curs

2n curs

 

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Dues entre

Història del món contemporani

Geografia

Economia

Història de l'art

Literatura universal

Economia de l'empresa (a distància)

Batxillerat de ciències i tecnologia

1r curs

2n curs

 

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Dues entre

Biologia i geologia

Química

Dibuix tècnic

Biologia

Física i química

Dibuix tècnic II

 

Física

 

Matèries específiques:

 

1r batxillerat

Alemany

Anatomia aplicada

Dibuix artístic I

Religió

Cultura científica

Tecnologies de la informació i la comunicació I

2n batxillerat

Alemany

Dibuix artístic II

Ciències de la terra i el medi ambient

Tecnologies de la informació i la comunicació II