NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ARTO CAMARENA, VIRTUTS

Dimecres 18:00 - 18:55 h.

Formació Professional

Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència 

BARCELÓ MORAGUES, JOAN   Formació Professional Tutor de 1r del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
CABRER ROMAN, MARIA FRANCISCA   Formació Professional Tutora de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència   
TORRENS KARMANY, NADAL   Formació Professional

Cap de Departament de Formació Professional d'Informàtica


 Tutor de 2n del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes