NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ARTO CAMARENA, VIRTUTS

Dimecres 18:00 - 18:55 h.

Formació Professional

Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència 


 

Coordinadora ERASMUS+

 

BARCELÓ MORAGUES, JOAN  Dilluns de 18:00-18:55 Formació Professional Tutor de 1r del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
CABRER ROMAN, MARIA FRANCISCA  Dijous de 18:00-18:55 Formació Professional Tutora de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència   
TORRENS KARMANY, NADAL Dimarts de 17:05-18:00 Formació Professional

 

Cap de Departament de Formació Professional d'Informàtica


 

 Tutor de 2n del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes