NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ARTO CAMARENA, VIRTUTS

Dijous 15:55 - 16:50 h.

Formació Professional

Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència 


Coordinadora ERASMUS+

BARCELÓ MORAGUES, JOAN  Dimarts de 17:05-18:00 Formació Professional Tutor de 2n del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes
NICOLAU GALMES, FRANCESCA  Dijous de 17:10-18:00 Formació Professional Tutora de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència   
SANSÓ BARCELÓ, SEBASTIÀ Dimarts de 15:55-16:50 Formació Professional

  Tutor de 1r del CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes