NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
DEPARTAMENT CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
CORTES MASCARO, ANGELA

Divendre 08:55 - 09:50 h.

Filosofia Tutora 1r Batxillerat-B
PASCUAL SANTANDREU, ANTONIA MARIA  Dijous 08:55 - 09:50 h. Anglès  Tutora 2n Batxillerat-A   
RIERA VIVES, ANTONI

Dimarts 08:55-09:50 h.

Català

Tutor 1r Batxillerat A