ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

(en horari d'horabaixa)


FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN INFORMÀTICA I COMUNICACIONS


 

   

Mòduls

Hores setmanals

Hores anuals

Primer curs

Mòduls formatius
de caràcter general

Ciències aplicades I

4

224

Comunicació i societat I

7

129

Tutoria

1

32

Mòduls específics

Equips elèctrics i electrònics

8

255

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

10

320

Segon curs

Mòduls formatius
de caràcter general

Ciències aplicades II

6

160

Comunicació i societat II

7

190

Tutoria

2

50

Mòduls específics

Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades.

7

190

Operacions auxiliars per a la configuració i la explotació.

8

210

Formació en centres de treball

 

240