DEPARTAMENT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

NOM
HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ARTO CAMARENA, VIRTUTS foto2 Dimecres 17:05-18:00 Tutora de 1r del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
BARCELÓ FIOL, MIQUEL foto3 Dimecres 15:55-16:50 Tutor de 2n del CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
BENAYAS VADELL, PEDRO foto7 Dimarts 20:05-21:00  
GALMÉS GALMÉS, MIQUEL foto26 Dimecres 15:00-15:55 Cap d'Estudis d'Horabaixa
MARÍN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ foto38 Dimecres 15:55-16:50 Tutor de 1r del CFGM Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes-A
NICOLAU SEGUÍ, ANTONI foto46   Tutor de 1r d'FP Bàsica en Informàtica i comunicacions
PASCUAL GALMÉS, ANTONIO foto50 Dimecres 15:00-15:55  
PERELLÓ CONTRERAS, EULÀLIA MARIA foto51 Divendres 17:05-18:00  
SÁNCHEZ GINARD, FRANCISCA foto62 Dijous 18:00-18:55 Cap de Departament de Formació Professional
TORRENS KARMANY, NADAL foto67 Dimecres 17:05-18:00 Tutor de 2n d'FP Bàsica en Informàtica i comunicacions