Captura de pantalla 2018-03-23 a les 12.39.52  PROVES DACCES1
 
 PROVES DACCES2

Quin preu tenen les proves? Com he de pagar-ho?

 

La taxa d’inscripció per fer la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà enguany és de 22,80 euros (inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova).
Per fer el pagament has d’accedir a la pàgina web de l’ATIB, durant el periode d’inscripció . Des d’aquí pots fer el pagament telemàtic de la taxa o imprimir el formulari i fer el pagament en una entitat bancària:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx (mirau la imatge annexada)

ATIB GM

 

Taxa per a proves d’accés a cicles formatius de formació professional:

- Taxes sense exempció ni bonificació. Pagament general 22,80 €.

- Exempcions (No han de pagar): Membres de famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, membres de família nombrosa, membres de família monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Persones en situació d'atur. Víctimes de terrorisme, cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills dependents. Joves tutelats i en acollida. Persones privades de llibertat. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre.

- Bonificació del 50%: membres de família monoparental de categoria general. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre.