DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

 

NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
FOTO CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
BAUÇÀ PORTELL, MARIA ANTÒNIA Divendres 11:10 - 12:05 h. foto5 Coordinadora de la 
Comissió de Convivència
CAMARGO ADROVER, JUAN JESÚS Dimarts 11:10 - 12:05 h. 
Dijous 13:00 - 13:55 h.
foto13 Tutor 2n Batxillerat-A
FUSTER MARTORELL, MARINA Divendres 12:05 - 13:00 h foto23  Representant en el Consell Escolar
GARI MAIRATA, AINA Dimarts 08:55-09:50  AINA GARI MAIRATA    
HUGUET LLULL, JOANA MARIA Divendres 11:10 - 12:05 h. JOANA MARIA HUGUET LLULL  
MORENO VELASCO, LAURA Dilmarts 9:50 - 10:45 h.
MORENO LAURA Coordinadora d'Activitats Complementàries i Extraescolars

 Cap de Departament de Ciències Socials, Geografia i Història

SANTAMARIA HERRERO, JORGE MIGUEL Dimarts 8:55 - 9:50 h.
Divendres 11:10 - 12:05 h.
Jordi Santamaria22 Tutor 1r ESO D 

 Representant en el Consell Escolar

 

 


 

DEPARTAMENT DE RELIGIÓ

  

NOM
HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
CARRIÓ RIBOT, MARIA MONSERRAT MONTSECARRI  Dilluns 08:00-08:55