DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PLÀSTICA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
LOPEZ GOMEZ, JANA foto37 Divendres 09:50-10:45  
MELIS HUGUET, JOANA MARIA foto41 Divendres 11:10-12:05 Cap de Departament d'Educació Plàstica i Visual i Música

Coordinadora de Material de Projectes

PUCHE BLASCO, MARÍA ISABEL

(Substituta de na Jana López)

foto54 Divendres 09:50-10:45  
ROIG FERRÀ, JOAN foto58 Dijous 12:05-13:00