ACLARIMENT IMPORTANT PER L'ALUMNAT QUE JA ÉS DEL CENTRE:

1ª Fase de la matrícula:

Emplenar el formulari que rebreu a través del Gestib i triar les diferents opcions.

2ª Fase de la matrícula:

Qui vulgui realitzar el pagament online de les quotes voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, ho podrà fer a aquest enllaç a partir del 23 de juny.

 

       

 

CALENDARI MATRÍCULA  CURS 2022/2023

 

Inici

Finalització

Matrícula 1r d'ESO

(Alumnat del CEIP Mitjà de Mar, CEIP Ses Comes i CEIP Talaiot) (Presencial)

 24 de juny   1 de juliol

Matrícula d'alumnes que ja són del centre d'ESO i Batxillerat

(Pagament online quotes voluntàries)

 23 de juny  1 de juliol

Presentació sol·licitud del procés d'admissió d'ESO (Tràmit telemàtic)

Matrícula d'alumnat nou del procés d'admissió d'ESO (Presencial)

 9 de maig

24 de juny

 20 de maig

1 de juliol

Presentació sol·licitud del procés d'admissió de Batxillerat (Tràmit telemàtic)

Matrícula alumnat nou del procés d'admissió de Batxillerat (Presencial)

 23 de juny

18 de juliol

 29 de juny

20 de juliol

Matrícula SETEMBRE 1r Batxillerat (Pagament online quotes voluntàries)

  5 de setembre    6 de setembre

Matrícula Formació Professional alumnat 2n d'FP Bàsica i 2n de Cicles de Grau Mitjà

(Pagament online quotes voluntàries)

 23 de juny 30 de juny

1ª Fase de presentació sol·licituds del procés d'admissió de 1r Grau Bàsic i de 1r Cicles Formatius de Grau Mitjà. (tràmit telemàtic)

Matrícula Formació Professional alumnat nou procés d'admissió de 1r de Grau Bàsic i 1r de Cicles de Grau Mitjà (Presencial)

 1 de juny

20 de juliol

 30 de juny

22 de juliol

                                                                           

  

        

         MATRÍCULA ALUMNAT NOU 1r ESO (CEIP Mitjà de Mar, CEIP Ses Comes i CEIP Talaiot):

 • Per tal d'elegir les matèries que voleu cursar a 1r d'ESO haureu d'emplenar el formulari de matrícula que trobareu aquí.
 • L'alumnat que comenci 1r d'ESO rebrà els impresos de matrícula al seu centre de primària.
 • La documentació de la matrícula de 1r d'ESO s'haurà de lliurar presencialment a la Secretaria de l'IES Porto Cristo entre els dies 24 de juny i l'1 de juliol.
 • La no matriculació dins el termini establert comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
 • Si necessitau descarregar-vos la documentació ho podeu fer aquí.
 • La informació sobre la matrícula la trobareu aquí.
 • Si voleu informació sobre els Chromebooks, la trobareu aquí.
 • En el cas de l'alumnat del CEIP Mitjà de Mar que ja disposa de Chromebook trobarà la informació de com comprar la llicència de Google aquí.

 

          Passes a seguir:

 • Qui vulgui realitzar el pagament online de les quotes voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, ho haurà de fer a aquest enllaç a partir del 23 de juny.
 • Teniu tota la informació del pagament de les quotes voluntàries aquí.
 • Entregar presencialment la documentació de la matrícula, que us haurà facilitat el vostre centre de Primària, a la Secretaria de l'IES Porto Cristo entre el 24 de juny i l'1 de juliol. (Recordau dur tota la documentació emplenada i signada pels 2 pares o tutors i les fotocòpies fetes per no haver de tornar un altre dia).   

         MATRÍCULA ALUMNAT QUE JA ÉS DEL CENTRE (ESO i Batxillerat)

 • Ja heu emplenat el formulari de matrícula escollint les opcions per al pròxim curs (si no ho heu fet contactau amb Secretaria al telèfon 971 82 04 32).
 • No heu d'anar presencialment al centre.
 • Els alumnes que volgueu realitzar el pagament de les aportacions voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, ho podreu fer a aquest enllaç a partir del 23 de juny.
 • Si voleu informació sobre la matrícula i el pagament de les quotes voluntàries la trobareu aquí.
 • L'alumnat de Batxillerat que vulgui transport escolar haurà de presentar la següent sol·licitud emplenada a la Secretaria del centre.     

         MATRÍCULA ALUMNAT NOU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'ESO

 • No és necessari sol·licitar cita prèvia.
 • Si voleu informació sobre la matrícula la trobareu aquí.
 • Si voleu realitzar el pagament de les aportacions voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, ho podreu fer a aquest enllaç a partir del 23 de juny.
 • Teniu tota la informació del pagament de les quotes voluntàries aquí.
 • Si voleu informació sobre els Chromebook (només alumnes de 1r d'ESO) la trobareu aquí.
 • Entregar la documentació de la matrícula entre el 24 de juny i el l'1 de juliol presencialment a la Secretaria de l'IES Porto Cristo. (Recordau dur tota la documentació emplenada i signada pels 2 pares o tutors i les fotocòpies fetes per no haver de tornar un altre dia).
 • La no matriculació dins el termini establert comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
 • Us podreu descarregar la documentació de la matrícula clicant damunt el curs corresponent:  

1r d'ESO

2n d'ESO

3r d'ESO

4t d'ESO

  

  MATRÍCULA ALUMNAT NOU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ DE BATXILLERAT 

 • Heu de fer la sol·licitud per l'admissió de batxillerat (tràmit telemàtic) a aquest enllaç entre el 23 i el 29 de juny.
 • Una vegada publicada la llista definitiva d'admissió haureu de venir al centre a matricular-vos entre els dies 18 i 20 de juliol. (No és necessari sol·licitar cita prèvia).
 • Si voleu informació sobre la matrícula la trobareu aquí.
 • Si voleu realitzar el pagament de les aportacions voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, ho podreu fer a partir del 16 de juliol.
 • Teniu tota la informació sobre el pagament de les quotes voluntàries aquí.
 • Entregar la documentació de la matrícula entre el 18 i el 20 de juliol presencialment a la Secretaria de l'IES Porto Cristo. (Recordau dur tota la documentació emplenada i signada pels 2 pares o tutors i les fotocòpies fetes per no haver de tornar un altre dia).
 • Us podreu descarregar la documentació de la matrícula de Batxillerat clicant damunt el curs corresponent:

 

1r Batxillerat

2n Batxillerat

      

         MATRÍCULA ALUMNAT DE 2n d'FP BÀSICA I DE 2n DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Haureu d'emplenar el formulari de matrícula que us adjuntarem al butlleti de notes dia 23 de juny i escollir les opcions (curs sencer o mòduls solts) per al pròxim curs i deixar-lo a Secretaria una vegada signat pels vostres pares (si sou menors d'edat), o per vosaltres mateixos (si ja teniu 18 anys).
 • No es considerarà formalitzada la matrícula si no es deixa el full de matrícula signat a Secretaria entre el 23 i el 30 de juny.
 • Si voleu informació sobre la matrícula i quotes voluntàries de 2n d'FP Bàsica o de 2n dels Cicles Formatius de Grau Mitjà la trobareu aquí.
 • Qui vulgui realitzar el pagament online de les quotes voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, ho haurà de fer a aquest enllaç a partir del 23 de juny.

 

         MATRÍCULA ALUMNAT DE 1r DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Pensau que si voleu començar un Grau Bàsic o un Cicle Formatiu de Grau Mitja dels que tenim al nostre centre haureu de fer la sol·licitud d'admissió online a aquest enllaç entre l'1 i el 30 de juny.
 • Una vegada surti el llistat definitiu d'admissió haureu de formalitzar la matrícula entre dia 20 i 22 de juliol.
 • La no matriculació dins el termini establert comportarà la pèrdua de la plaça reservada.
 • Podeu consultar les instruccions de la matrícula de Formació Professional a aquest enllaç.
 • Si voleu realitzar el pagament de les quotes voluntàries del material didàctic i/o Apima i/o assegurança privada, trobareu tota la informació aquí.
 • En el cas de ser majors d'edat vos haureu de descarregar el full d'autoritzacions de majors d'edat a aquest enllaç i entregar-lo a Secretaria juntament amb la resta d'impresos de matrícula.
 • Us podreu descarregar la documentació de la matrícula de Formació Professional clicant damunt el curs corresponent:

 

 

1r i 2n Grau Bàsic

Activitats domèstiques i neteja (SSC11)

1r i 2n Grau Bàsic

Informàtica i comunicacions (IFC11)

1r i 2n CFGM

Farmàcia i parafarmàcia

(SAN22)

1r i 2n CFGM

At. Pers. Sit. Dependència

(SSC21)

1r i 2n CFGM

Sist. Microinf. Xarxes (IFC21)

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu

Tríptic informatiu