En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària per poder fer la matrícula per al proper curs escolar 2018-19

 

DATES MATRÍCULA

 RESUM DATES

 

Clica aquí per accedir a un "RESUM INFORMATIU DE DATES MATRÍCULA"

 

 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

 

FULLS DE MATRÍCULA

ESO

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

1r ESO       2n ESO

3r ESO       4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

1r i 2n FP Bàsica Informàtica i comunicacions

1r i 2n CFGM Atenció a persones en situació de dependència

1r i 2n CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 

DOCUMENTACIÓ ALUMNAT NOU AL CENTRE

Full dades personals

Full d'autoritzacions alumnat menor d'edat

Full comunicació malaltia crònica

(si n'és el cas)

Full d'autoritzacions alumnat major d'edat

 

SI ETS NOU AL CENTRE HAURÀS D'ADJUNTAR

A LA MATRÍCULA:

 

  • Còpia del DNI o del NIE de l’alumne/a si en té (majors de 14 anys obligatori).
  • Còpies del DNI o del NIE del pare i la mare o dels tutors/tutores legals de l’alumne/a.
  • Còpia de totes les pàgines escrites del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’alumne/a, o certificat de naixement. 
  • Còpia de la targeta sanitària de l'alumne/a.
  • En cas de separació dels pares sentència o conveni regulador que acrediti qui té la guàrdia i custòdia de l'alumne/a o si n'és el cas declaració responsable.

 

 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

 

ALUMNAT QUE COMENÇA 1r ESO


Rebreu els impresos de matrícula al vostre centre de primària el dia d'entrega dels butlletins de notes de 6è o, si voleu, els podeu descarregar directament d'aquesta pàgina.

Haureu de presentar tota la documentació, juntament amb les fotocòpies corresponents, a la Secretaria de l'IES Porto Cristo el 26 i 27 de juny (horari de 9:00 h a 13:30 hores). Recordau que el dimecres, 27 de juny, també podreu entregar la matrícula l'horabaixa de 16:00 h a 19:00 hores.

 

RESUM INFORMATIU MATRÍCULA 1r ESO 

 

ALUMNAT MATRICULAT AL CENTRE EL CURS 2017/2018


 Ja haureu retornat el full de matrícula emplenat i signat al vostre tutor (si no és així, ho haureu d'entregar a la Secretaria del centre).

Per confirmar la matrícula bastarà que presenteu el resguard d'ingrés bancari indicant el NOM i LLINATGES de l'alumne/a i el CURS, a les dates indicades.

Al butlletí de notes us adjuntarem les instruccions per poder fer el pagament.

Si voleu fer canvis al full de matrícula ho haureu de comunicar a la Secretaria del centre.

 

RESUM INFORMATIU MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE

  

ALUMNAT NOU PROCEDENT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ A ESO, BATXILLERAT, FP BÀSICA I CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ


 Haureu de descarregar els impresos de matrícula de la nostra pàgina web o sol·licitar-los a la consergeria i/o secretaria del centre, a més d'aportar totes les fotocòpies necessàries per la matrícula tal com us explicam al RESUM INFORMATIU.

El full de matrícula el trobareu a l'apartat de FULLS DE MATRÍCULA que teniu més amunt, clicant damunt del curs corresponent.

I la resta de documentació, segons sigui el cas, la podreu trobar clicant damunt DOCUMENTACIÓ ALUMNAT NOU AL CENTRE.

Pensau també a presentar el resguard d'ingrés bancari indicant el NOM i LLINATGES de l'alumne/a i el CURS, a les dates indicades.

 

RESUM INFORMATIU ALUMNAT NOU

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

 Les instruccions generals de com pagar la matrícula les podeu descarregar aquí

Si voleu fer una transferència al compte de La Caixa l'IBAN és ES11 (hi ha hagut una errada).

Recordau que si hi ha germans al centre els 20,00 € de l'APIMA només es paguen una vegada per família.

 

 

ESQUEMA RESUM INFORMATIU DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2018-19 DE TOTS EL CURSOS

 

RESUM MATRICULA