DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
BOSCH ANTICH, GUILLERMO foto10 Dijous 08:00-08:55  
CAÑELLAS ORTEGA, MARIA DEL CARMEN foto14 Dimarts 08:55-09:50  
CIJES SÁNCHEZ, MANUEL foto15 Dilluns 08:55-09:50  
RIERA VIVES, ANTONI foto56 Dimecres 09:50-10:45
Dijous 11:10-12:05
Tutor 2n ESO D
RUEDA GOMILA, ISABEL MARIA foto60 Dijous 11:10-12:05
Divendres 08:55-09:50

Tutora 1r ESO C 

Cap de Departament de Llengua Castellana i Literatura