DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
FONT BENNÀSAR, MARGALIDA foto20 Dimecres 12:05-13:00
Dijous 11:10-12:05
Tutora 1r ESO E
GONZÁLEZ TOLEDANO, SUSANNA MARIA foto33 Dijous 13:00-13:55
Dimarts 12:05-13:00

Tutora 2n ESO C

Coordinadora de la Comissió de Normalització Lingüística

JUAN JUAN, MARÍA MAGDALENA foto34 Dimecres 09:50-10:45  
QUINA JAUME, PAU foto55 Dilluns 09:50-10:45
Dimecres 12:05-13:00

Tutor 3r ESO C

Coordinador de la Revista del Centre

Representant en el Consell Escolar

SERRA GELABERT, FRANCESCA foto65 Dijous 09:50-10:45

Cap de Departament de Llengua Catalana i Literatura

Coordinadora de Biblioteca

Representant en el Consell Escolar

VENY OBRADOR, APOL·LÒNIA MARIA foto70 Dimecres 12:05-13:00