Avui ens han informat de les dates de matrícula del programa eoiesde dia 22 de gener a dia 5 de febrer.  Des de Conselleria ens demanen que en faceu difusió a les famílies dels alumnes inscrits en el programa aquest curs.

Prepararem els fulls de matrícula amb els sobres i les instruccions i les vos farem arribar abans del termini. Si ja voleu començar a preparar els vostres alumnes, aquests hauran d'aportar:
- Fotocòpia DNI o NIE en vigor
- Full matrícula emplenat amb una fotografia de carnet
- Full pagament matrícula a través de l'Atib (TAXA: 22,80€) -> Podeu mirar les reduccions de matrícula i també les causes d'exempció 
 
Vos adjunt la resolució de la convocatòria. Trobareu més informació al nostre web www.eoimanacor.com -> programa eoies.
Salutacions,

 

Maria Sitges
Cap d'estudis 

 

Escola Oficial d'Idiomes de Manacor
Tel.: 971 55 41 52
Fax: 971 55 14 54
Ronda de l'Institut s/n
07500 Manacor · Illes Balears