DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
ANDREU SARD, PERE foto1

Dilluns 11:10-12:05 h.

Dimecres 8:55 - 9:50 h.

Tutor 2n ESO D
FONT MASCARÓ, JOANA MARIA foto21

Dimecres 12:05 - 13:00 h

Coordinadora EOI Alemany 

GARCÍA HERMOSO, ANA foto27

Dijous 11:10 - 12:05 h.

Cap de Departament de Llengües Estrangeres

Coordinadora EOI Anglès

GIMÉNEZ SANCHIS, ANA MARÍA foto32

Dimarts 11:10 - 12:05 h.

 
LÓPEZ DEFLORY, ESTEFANIA foto36

Dillluns 9:50 - 10:45 h.

 
MATAMALAS GALMÉS, CATALINA CATALINA MATAMALAS GALMES   

Dilluns 12:05 - 13:00 h. 

 
SANSÓ PORTELL, CATALINA foto63

Divendres 8:55 - 9:50 h.

 
TORRENT ALLÉS, NOELIA foto68

Dilluns12:05-13:00 h.

Dimecres 11:10 - 12:05 h.

Tutora 4t ESO C