DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 

NOM HORARI D'ATENCIÓ 
A PARES
FOTO CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
Antonia Bauza Lliteras Dimecres 12:05 - 13:00. foto6 Cap del Departament de Matemàtiques
Aina Sureda Barceló Divendres 11:10 - 12:05    
Francisca Bonet Riera Divendres 9:55-10:50 foto8 Directora
Susana de la Calle Cànaves Dilluns 12:05-13:00  foto17 Cap d'Estudis
Fina Ferré Bergadà  Dimecres 12:05 - 13:00 foto18 Coordinadora del Projecte de Qualitat
Sebastià Pons Burguera Dijous 9:00 - 9:55 PONS_BURGUERA_SEBASTIA.jpg
 
 
Joana Maymó Veny Dimarts 9:00 - 9:55  foto  
Eulàlia Perelló Contreras Divendres 9:00-9:55     eperello@iesportocrist
Joan Perelló Galmés Dimarts 13:00 - 13:55