DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
BAUZA LLITERAS, ANTONIA foto6 Dimarts 09:50-10:45 Secretària
BONET RIERA, FRANCISCA foto8 Dijous 11:10-12:05  
CRESPI CAPELLA, JESUS MANUEL foto16 Dimarts 09:50-10:45
Dijous 11:10-12:05

Tutor 2n ESO F

 

Coordinador Xarxes Socials

FERRÉ BERGADA, FINA foto18 Dimecres 11:10-12:05
Dilluns 11:10-12:05

Tutora 3r ESO A

 

Coordinadora del Projectes de Qualitat

GAIA SANTANDREU, FRANCESC foto24 Divendres 08:00-08:55  
NAHARRO PARRA, MARC foto45 Dimecres 11:10-12:05  
PARERA MIQUEL, ESPERANZA foto49 Dilluns 09:50-10:45
Dijous 09:50-10:45
Tutora 1r ESO A
PIZÀ GALMÉS, BERNAT foto53 Divendres 08:55-09:50 Cap de Departament de Matemàtiques