DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 

NOM ATENCIÓ RESPONSABLES
ALUMNES
FOTO CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
Antonia Bauza Lliteras Dilluns 08:00-08:55 foto6

Coordinador del projecte de qualitat

Cap del Departament de Matemàtiques

Aina Sureda Barceló

Dilluns 08:55-09:50

Dijous 09:50-11:00 

   Tutor/a
Francisca Bonet Riera Dimecres 11:00-11:55 foto8

Directora

Representant en el Consell Escolar

Susana de la Calle Cànaves Divendres 09:50-11:00 foto17 Cap d'Estudis
Joana Maymó Veny

Dilluns 08:55-09:50

Dijous 09:50-11:00

foto  Tutor/a
Eulàlia Perelló Contreras

Dimecres 08:00-08:55

Dijous 08:55-09:50

    Tutor/a eperello@iesportocrist
Binimelis Adrover, Maria Antonia Dijous 11:15-12:10    
Galmes Melis, Antònia Dimarts 11:00-11:55    
Horrach Fiol, Esperanza Dijous 08:55-09:50    
Socias Pinto, Llorenç Dilluns 09:50-10:45