DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ  

NOM ATENCIÓ RESPONSABLES
ALUMNES
FOTO CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
BONNIN FERREIRO, CATALINA ANNA

Dimecres 13:05-14:00

foto9  PT / cotutora 1r A i 1r B
BARCELÓ LLULL, MARIA

Dimecres 15:00-15:55

Dimecres 16:50-17:45

Dijous 15:55-16:50

 Maria Barcelo Llull Orientadora educativa

ESTRANY CALVO,

Mª BELÉN

Dimecres 08:55-09:50  Belen Estrany

AL / cotutora 2n C, 2n D

i 2n F 

GARCERÁ MARTÍN, BEATRIZ Divendres 08:00-08:55 Beatriz Garcera

PT / cotutora 2n A, 2n B

i 2n E

GAYA MESQUIDA, CATALINA THOMAS Dimarts 08:55-09:50 GAYA MESQUIDA CATALINA THOMAS

 

PT / cotutora 1r C i 1r D 

Cap de departament

 

MOLL RIERA, JUANA MARIA

Dimecres 12:10-13:05

 Joana Maria Moll PT / cotutora 1r E 
NICOLAU JIMÉNEZ, MARGALIDA    Margalida Nicolau Jimenez PTSC
 
SANTANDREU BAUZÀ, CATALINA MARIA

 Dimecres 11:00-12:10

Dijous 12:10-13:05

SANTANDREU BAUZA CATALINA MARIA PT / tutora 2n F
SUREDA FONS, MARIA MAGDALENA

Dimarts 13:05-14:00

Dimecres 08:00-08:55

Dimecres 15:00 - 15:55

Maria Magdalena Sureda Fons 

 Orientadora educativa

o