DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
BONNIN FERREIRO, CATALINA ANNA foto9 Divendres 11:10-12:05
Dimarts 08:55-09:50
Tutor 2n ESO A
CABOT COLLADO, ODETTE foto11
Dilluns 09:50-10:45  
DE LA CALLE CÀNAVES, SUSANA foto17 Dimarts 11:10-12:05
Dijous 08:55-09:50
Tutora 3r ESO D
FONT MASCARÓ, JOANA MARIA foto21 Dijous 09:50-10:45  
FORNES CLADERA, MARGALIDA foto22   Orientadora 
GALMES BARCELO, JOAN PERE foto25 Dijous 08:55-09:50  
GAYA MESQUIDA, CATALINA THOMAS foto28 Dijous 12:05-13:00 Cap d'Estudis Adjunt
GELABERT BAUZA, EULÀLIA foto29 Dimarts 13:00-13:55

Cap de Departament d'Orientació

Coordinadora de la Comissió de Convivència