DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
MORAGUES GALMÉS, JOAN foto43 Dimarts 8:55 - 9:50 h.
Dijous 9:50 - 10:45 h.
Tutor 3r ESO C 
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN foto52 Dimecres 11:10 - 12:05 h.
Dijous 11:10 - 12:05 h.
Tutor 2n ESO E
UMBERT MASCARÓ, JOAN JUAN UMBERT MASCARO  Dimecres 8:55 - 9:50 h.  Cap de Departament de Tecnologia