DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
MORAGUES GALMÉS, JOAN foto43

Dimarts 8:55 - 9:50 h.

Dimecres 12:05 - 13:00 h.

Tutor de 3r ESO D
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN foto52

Dimecres 09:50 - 10:45 h.

Dijous 11:0 - 12:05 h.

Tutor 2n ESO D
UMBERT MASCARÓ, JOAN JUAN UMBERT MASCARO  Divendres 08:00 - 08:55 h. Cap de Departament de Tecnologia