DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

 

PROFESSOR/A HORARI D'ATENCIÓ
A PARES
CÀRREC CORREU ELECTRÒNIC
MELIS NADAL, SEBASTIAN foto42 Dijous 11:10-12:05  
MORAGUES GALMÉS, JOAN foto43 Dilluns 13:00-13:55 Cap de Departament de Tecnologia 
PERIS GONZALEZ, VALENTÍN foto52 Divendres 12:05-13:00
Dimecres 09:50-10:45
Tutor 2n ESO B