PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA FORMACIÓ PROFESSIONAL CURS 2019/20


ADMISSIO

 

TRÍPTIC INFORMATIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

bullet titulo2

FP BÀSICA

Sol·licitud admissió

Proposta incorporació

Declaració responsable menors si firma només 1 tutor

FP GRAU MITJÀ

Sol·licitud admissió

Declaració jurada (només altres vies)

Declaració responsable menors si firma només 1 tutor

FP GRAU SUPERIOR

Sol·licitud admissió

Declaració jurada (només altres vies)

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA FP

Presentació de les sol·licituds d’admissió (tràmit telemàtic o presencial). En ambdós casos s’ha de presentar l’imprès de sol·licitud al centre demanat en primera opció.

Del 3 al 28 de juny

Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

8 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions.

8, 9 i 10 de juliol

Publicació de les rectificacions i de la resolució de les reclamacions.

11 de juliol

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions).

Publicació de la llista de pendents de setembre, d’homologació i de convalidació.

18 de juliol

Matrícula als cicles formatius.

18, 19 i 22 de juliol

Procediment per a l’adjudicació i la matrícula, per part dels centres, de les places que queden vacants després de la matrícula (persones en llista d’espera de primeres opcions).

23 i 24 de juliol

Publicació de vacants de tots i cadascun dels cicles formatius (pàgina web).

31 de juliol

Sol·licitud d’admissió fora de termini per via electrònica (tràmit telemàtic).

De l’1 al 15 de setembre