INFORMACIÓ GENERAL DE SECRETARIA

HORATENCIO Be Aj TITOLS3 MATRÍCULA

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DE BATXILLERAT I ESO

escolaritzacio
PAU2
OFER ESO

NOVETATS

RESULTATS DE L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE LES FAMÍLIES

SATISFACCIO

Date: Juny 19 2018

DATES D'EXÀMENS DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 2n DE BATXILLERAT

Com sabeu enguany desapareix la convocatòria extraordinaria de setembre i passa al finals del mes de juny. Aquí us passam les dates dels exàmens d'aquesta convocatòria.

DATES

Date: Juny 13 2018

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMISSIÓ D'ESO (CURS 2018-19)

ADM 1R ADM 3R ADM 4T
 1r d'ESO  3r d'ESO  4t d'ESO
Date: Juny 6 2018

PROVES LLIURES D'OBTENCIÓ DE TÍTOLS DE CICLES FORMATIUS

RESULTAT PROVISIONAL DEL MÒDUL DE TELEASSISTÈNCIA DE LES PROVES LLIURES 2018

TELEASSI PROVI

Date: Mai 31 2018

EXÀMENS OFICIALS DE L'EOI (CONVOCATÒRIA MAIG-JUNY 2018)

A partir de la propera setmana es duran a terme els exàmens oficials de l'EOI de Manacor.

Atenció: Tant les proves orals com les escrites es duran a terme a aules del nostre IES.

 

HORARIS PROVA ESCRITA I HORARIS PROVA ORAL

Intermedi 1

 

Date: Mai 30 2018

RESULTATS PROVISIONALS DE LES PROVES LLIURES. MÒDUL: Empresa Iniciativa Emprenedora

Captura de pantalla 2018-05-25 a les 12.59.12

Date: Mai 25 2018

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA (CURS 2018-19)

 En aquesta pàgina trobaràs tota la informació necessària per poder fer la matrícula per al proper curs escolar 2018-19

 

DATES MATRÍCULA

 RESUM DATES

 

Clica aquí per accedir a un "RESUM INFORMATIU DE DATES MATRÍCULA"

 

 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

 

FULLS DE MATRÍCULA

ESO

BATXILLERAT

FORMACIÓ PROFESSIONAL

1r ESO       2n ESO

3r ESO       4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

1r i 2n FP Bàsica Informàtica i comunicacions

1r i 2n CFGM Atenció a persones en situació de dependència

1r i 2n CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

 

 

DOCUMENTACIÓ ALUMNAT NOU AL CENTRE

Full dades personals

Full d'autoritzacions alumnat menor d'edat

Full comunicació malaltia crònica

(si n'és el cas)

Full d'autoritzacions alumnat major d'edat

 

SI ETS NOU AL CENTRE HAURÀS D'ADJUNTAR

A LA MATRÍCULA:

 

  • Còpia del DNI o del NIE de l’alumne/a si en té (majors de 14 anys obligatori).
  • Còpies del DNI o del NIE del pare i la mare o dels tutors/tutores legals de l’alumne/a.
  • Còpia de totes les pàgines escrites del llibre de família, inclosa la pàgina on figura l’alumne/a, o certificat de naixement. 
  • Còpia de la targeta sanitària de l'alumne/a.
  • En cas de separació dels pares sentència o conveni regulador que acrediti qui té la guàrdia i custòdia de l'alumne/a o si n'és el cas declaració responsable.

 

 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

 

ALUMNAT QUE COMENÇA 1r ESO


Rebreu els impresos de matrícula al vostre centre de primària el dia d'entrega dels butlletins de notes de 6è o, si voleu, els podeu descarregar directament d'aquesta pàgina.

Haureu de presentar tota la documentació, juntament amb les fotocòpies corresponents, a la Secretaria de l'IES Porto Cristo el 26 i 27 de juny (horari de 9:00 h a 13:30 hores). Recordau que el dimecres, 27 de juny, també podreu entregar la matrícula l'horabaixa de 16:00 h a 19:00 hores.

 

RESUM INFORMATIU MATRÍCULA 1r ESO 

 

ALUMNAT MATRICULAT AL CENTRE EL CURS 2017/2018


 Ja haureu retornat el full de matrícula emplenat i signat al vostre tutor (si no és així, ho haureu d'entregar a la Secretaria del centre).

Per confirmar la matrícula bastarà que presenteu el resguard d'ingrés bancari indicant el NOM i LLINATGES de l'alumne/a i el CURS, a les dates indicades.

Al butlletí de notes us adjuntarem les instruccions per poder fer el pagament.

Si voleu fer canvis al full de matrícula ho haureu de comunicar a la Secretaria del centre.

 

RESUM INFORMATIU MATRÍCULA ALUMNAT DEL CENTRE

  

ALUMNAT NOU PROCEDENT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ A ESO, BATXILLERAT, FP BÀSICA I CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ


 Haureu de descarregar els impresos de matrícula de la nostra pàgina web o sol·licitar-los a la consergeria i/o secretaria del centre, a més d'aportar totes les fotocòpies necessàries per la matrícula tal com us explicam al RESUM INFORMATIU.

El full de matrícula el trobareu a l'apartat de FULLS DE MATRÍCULA que teniu més amunt, clicant damunt del curs corresponent.

I la resta de documentació, segons sigui el cas, la podreu trobar clicant damunt DOCUMENTACIÓ ALUMNAT NOU AL CENTRE.

Pensau també a presentar el resguard d'ingrés bancari indicant el NOM i LLINATGES de l'alumne/a i el CURS, a les dates indicades.

 

RESUM INFORMATIU ALUMNAT NOU

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA 

 Les instruccions generals de com pagar la matrícula les podeu descarregar aquí

Recordau que si hi ha germans al centre els 20,00 € de l'APIMA només es paguen una vegada per família.

 

 

ESQUEMA RESUM INFORMATIU DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2018-19 DE TOTS EL CURSOS

 

RESUM MATRICULA

Date: Mai 25 2018

mesnovetats2

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

ADMISSIO
OFERFP
FP2
PROVESLLIURES2