farmacia

Departament Dependència i Farmàcia

Alomar Bennàssar, Caterina

Tutora

Divendres 15:55 - 16:50

calomar@iesportocristo.net

Alpuente Fuster, Natàlia

Tutora

Dimarts 18:15 - 19:10

nalpuente@iesportocristo.net

Artigues Cladera, Maria Antònia

Coordinadora de departament

Secretari de la comissió de coordinació pedagògica

martigues@iesportocristo.net

Barceló Fiol, Miquel

Tutor

Coordinador de pràctiques de FP

Responsable EcoDigEdu

mbarcelo@iesportocristo.net

Casellas Marti, Elena Francisca

Tutora

Divendres 15:55 - 16:50

ecasellas@iesportocristo.net

Gamundí Palomina, Catalina Maria

cmgamundi@iesportocristo.net

Manresa Monserrat, Aina Maria

amanresa@iesportocristo.net

Martín Corrales, Marta

mmartin@iesportocristo.net

Masdeu Parera, Marta

mmasdeu@iesportocristo.net

Morales Gili, Jaume

Tutor

Dimarts 15:55 - 16:50

jmorales@iesportocristo.net

Nadal Servera, Pere

pnadal@iesportocristo.net

Pou Adrover, Miquel Sebastià

Tutor

Dimecres 15:55 - 16:50

mpou@iesportocristo.net

Senovilla Tasis, Olivia

osenovilla@iesportocristo.net

Desplaça cap amunt