llenguacastellana

Departament Llengua Castellana

Calafat Bosch, Maria Magdalena

Tutora

Dimecres 9:40-10:30

Divdndres 11:30-12:20

mcalafat@iesportocristo.net

Capó Siquier, Gemma

Tutora

Dimarts 12:20-13:10

gcapo@iesportocristo.net

Ques Benarroch, José Luis

Tutor

Dimarts 12:20-13:10

Divendres 12:20-13:10

jques@iesportocristo.net

Rios Montero, Francisco

frios@iesportocristo.net

Rueda Gomila, Isabel Maria

Coordinadora Ambit

Coordinació didàctica

irueda@iesportocristo.net

Notícies Departament
Desplaça cap amunt