orientacio

Departament Orientació

Bauzà Quetglas, Maria Isabel

mbauza@iesportocristo.net

Bellido Garcia, Sonia

sbellido@iesportocristo.net

Bonnin Ferreiro, Catalina Anna

Tutora

Dilluns 12:20 - 13:10

Dimarts 08:50 - 09:40

cabonnin@iesportocristo.net

Estrany Calvo, Maria Belen

Tutora

Dimarts 08:50 - 09:40

Dimecres 13:10 -14:00

bestrany@iesportocristo.net

Galmés Barceló, Joan Pere

Coordinador de prevenció de riscos professionals

Coordinador de la comissió de salut

jpgalmes@iesportocristo.net

Gaya Mesquida, Catalina Thomas

Coordinadora d'àmbit

Tutora

Dilluns 11:30 -12:20

cgaya@iesportocristo.net

Mojer Gomez, Laura

Tutora

Dimarts 08:50 - 09:40

Dijous 09:40 - 10:30

lmojer@iesportocristo.net

Pereña Jimenez, Lidia

Tutora

Dimarts 12:20 - 13:10

Dijous 09:40 - 10:30

liperena@iesportocristo.net

Santandreu Bauzà, Catalina Maria

Tutora

Dimecres 13:10 - 14:00

Dijous 09:40 -10:30

csantandreu@iesportocristo.net

Sureda Fons, Maria Magdalena

Secretària

gestioeconomica@iesportocristo.net

Notícies Departament
Desplaça cap amunt