Fundació Diagrama

És un Servei que compta amb la participació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el cofinançament del Fons Social Europeu (FSE), a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

És un servei adreçat a persones joves amb especials dificultats d’inserció de Palma, de la Mancomunitat des Raiguer, Llevant i Zona Nord de l’illa de Mallorca que ofereix un acompanyament individualitzat durant tot el procés d’inserció laboral.

El col·lectiu d’atenció està format per joves entre 16 i 29 anys amb especial dificultat d’inserció en el mercat laboral, inscrits al SOIB com a demandants de feina en situació d’atur i beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Quin servei ofereix als/a les joves?
  • Valoració de les necessitats i habilitats individuals que presenta i identificar el grau d’ocupabilitat que caracteritza a cada usuari/ària.
  • Accions de seguiment i suport en l’obtenció, adaptació i manteniment d’un lloc de feina.
  • Dotació d’eines i estratègies que facilitin el procés de recerca de feina.
  • Tutories i assessoraments personalitzats.
  • Assessoraments en trajectòries professionals i/o itineraris d’inserció.
  • Coordinació amb altres serveis i institucions per a la inserció eficaç de la persona usuària.
  • Selecció d’ocupacions adients als perfils de cada usuari/ària.
  • Ampliar el ventall de possibilitats formatives i ocupacionals de les persones joves.
  • Adquisició de competències transversals per a la millora de l’ocupabilitat dels/de les joves.
  • Orientació acadèmica i derivació a recursos de formació reglada.

PUNT D’ATENCIÓ – MANACOR

C/ Antoni Galmés, 2 1er dreta. 07500 Manacor.
pre-ocupacio@diagrama.org
971 554 211/ 609 073 541

https://www.fundaciondiagrama.es/sociolaboral/programas/baleares

Desplaça cap amunt