GRUPSESO                   

BATXILLERAT

 Formació Professional Bàsica

CFGM d'Atenció a les persones en situació de dependència

CFGM d' Informàctica