Els pares, mares o tutors/es legals podran accedir al GestIB Web (Xestib) i consultar determinades dades dels seus fills/de les seves filles (calendari escolar, faltes d'assistència, informes d'avaluació, etc.) Caldrà que disposin d'accés a internet i que emplenin la sol·licitud d'alta com a usuari que s'adjunta en el sobre de matrícula i que també estarà a la seva disposiició a la Secretaria del centre durant tot el curs escolar.

Els/les alumnes majors de 18 anys poden emplenar i signar la sol·licitud d'accés al GestIB Web (Xestib) directament sense autorització del pare, mare o tutor/a legal.

La sol·licitud d'alta es pot presentar a la Secretaria durant tot el curs escolar. Una vegada presentada la sol·licitud, enviarem un missatge al telèfon mòbil dels/de les sol·licitants indicant l'usuari i la contrasenya inicial.  L'usuari sempre és una e minúscula seguida del número de DNI o NIE amb lletra (també minúscula).

PASSES PER ACCEDIR AL XESTIB: (manual d'usuari aquí)

En primer lloc s'ha de canviar la contrasenya abans de 24 hores a través de l'enllaç següent:

Canvi de contrasenya

Una vegada canviada la contrasenya cal esperar uns 30 minuts i llavors ja es pot accedir al Xestib a través de l'enllaç següent:

Accedir al Gestib

Per a més informació o per a resoldre qualsevol dubte o problema es poden posar en contacte amb la Secretaria del centre a o bé al telèfon 971 82 04 32.