El curs 2011-12 es va constituir el Consell de salut i es va posar en marxa la CONSULTA JOVE. Aquest servei s'oferta amb la intenció de donar una resposta professional als dubtes i necessitats dels joves en l'àmbit sanitari. Els alumnes durant l'etapa secundària passen de ser nins a adolescents, amb tots els canvis que això suposa. Moltes vegades tenen dubtes o problemes que ells sols no poden resoldre i acudeixen a amics o internet per trobar una resposta, que no sempre és la més adequada. La consulta jove és un lloc on trobar assessorament professional, de manera confidencial.

A partir de dia 7 d'octubre cada divendres de 12:30h a 14:00h, dues infermeres del centre de salut es desplaçaran a l'IES per tal de que els alumnes que ho desitgin puguin anar a fer una consulta. Els alumnes poden sol·licitar hora a la secretaria del centre. Les consultes són confidencials i les infermers donaran resposta a la demanda o derivaran el cas on pertoqui.

Així doncs, SALUT per a tots i totes!