psiquiatric

Dijous dia 28 de gener els alumnes matriculats al CFGM dʼAtenció a persones en situació de dependència varen visitar lʼhospital psiquiàtric de Palma amb els objectius de conèixer més sobre el col·lectiu dependent de la malaltia mental i les psicopatologies més freqüents, així com lʼorganització i feina que es fa en aquest àmbit de salut mental. Professionals de la salut mental ( psiquiatria, psicologia i infermeria ) ens donaren les explicacions sobre els objectius abans esmentats i ens ajudaren a desestigmatitzar el trastorn mental, així com entendre els factors de risc que poden desecandenar-los i a conèixer, com a tècnics, com podem incrementar els factors de protecció per a treballar amb aquest col·lectiu. Vàrem gaudir molt visitant totes les diferents unitats i estàncies, especialment els tallers ocupacionals, que es troben en el recinte hospitalari i escoltant totes les explicacions de la gran història que té aquest hospital, tot això, respectant la intimitat dels pacients i els professionals que els atenen de manera integral a nivell biopsicosocial.