1. Els alumnes poden anar a la biblioteca durant el temps del pati, a les darreres hores del dia (quan falta un professor/a) i a les hores d'estudi.
2. Es poden fer activitats a la biblioteca si els alumnes hi van acompanyats d'un professor/a que es fa responsable del grup.
3. La consulta d'ordinadors a la biblioteca és exclusivament per cercar informació de tipus acadèmic. La biblioteca no és un xat i està prohibit connectar-se al facebook.
4. La biblioteca és un lloc per fer-hi feina i per tant s'ha de respectar el silenci.
5. Dins la biblioteca no es pot entrar ni menjar ni begudes.
6. No s'hi poden utilitzar aparells electrònics.
7. El préstec dels llibres es farà emplenant una fitxa i registrant el préstec al programa informàtic. El préstec es farà es farà per quinze dies. No tornar el material en condicions o fora de termini és motiu de sanció.
8. S'expulsarà l'alumne/a de la biblioteca quan no compleixi aquestes normes i, si la falta és greu, el professor de guàrdia registrarà la sanció al carnet per punts.