Es pot treure un llibre emplenant una fitxa de préstec i presentant el carnet d'estudiant al professorat de guàrdia. El préstec té una durada de quinze dies i es pot renovar una vegada. O sigui el màxim de temps que es pot tenir un document en préstec és un mes. Pots descarregar la fitxa que s'ha d'emplenar des d'aquí.