kkk

Vos informam que a partir de novembre des del SOIB realitzaran unes accions formatives gratuïtes dirigides, prioritàriament, a treballadors desocupats. (cliqueu en + info  per coneixer els diferents mòduls ofertats )

Hi haurà 15 places, el 80% de les quals han de ser cobertes per persones desocupades, el 20% restant poden ser cobertes per persones treballadores ocupades.

 

REQUISITS D'ACCÉS: 

 

 • Tenir el títol de graduat en ESO
 • Tenir superat el curs de 2n de BUP
 • Estar en possessió d'un CP de nivell 2
 • Estar en possessió d'un CP de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
 • Tenir superat un mòdul formatiu que pertany al certificat que es vol accedir
 • Estar en possessió del títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau, FPI)
 • Estar en possessió el títol de formació professional bàsica (inclou com a mínim un certificat de professionalitat de la mateixa família)
 • complir amb els requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de grau mitjà:
 • graduat en educació secundària obligatòria
 • haver superat la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I
 • haver superat la prova d'accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de formació professional.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys o 45 anys
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat

 

Informació, inscripció i realització: IES Porto Cristo

Adreça: Carretera Porto Cristo – Son Servera s/n

Persona de contacte: Pep Barrull – Antònia Bauza, tel: 971820432

Mail:

En el centre es faran les proves de competències bàsiques dia 3 de novembre de 2016 a les 16:00