Durant els cursos anteriors, tot i que s'han realitzat esforços per millorar la conducta de la comunitat educativa per aconseguir que sigui més respectuosa amb el medi, els avenços en l'ambientalització del centre han de considerar-se a hores d'ara limitats.

Per això, des de la comissió de medi ambient pensam que per aquest curs escolar ens hem de centrar a continuar la tasca iniciada durant el curs passat i focalitzar la major part d'esforços en una temàtica concreta.

 

L'objectiu general que ens plantejam és estimular en el conjunt de la comunitat del centre hàbits i conductes més respectuoses amb el medi ambient, i per aquest curs ens centrarem en millorar la gestió dels residus. Per fer-ho ens plantejam un seguit d'objectius més concrets, que són els següents:

 

 • Divulgar la problemàtica mediambiental en general.
 • Impulsar l'educació ambiental en la vida diària del nostre centre.
 • Analitzar i informar de la producció de residus en les activitats quotidianes.
 • Promoure la implantació de la Regla de les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar).
 • Treballar la temàtica del consum associada al medi ambient i fomentar el consum responsable.
 • Sensibilitzar de la importància de les conductes individuals respectuoses amb el medi ambient.
 • Fomentar conductes respectuoses amb el medi ambient en la vida diària, dins i fora del centre.
 • Fomentar la realització d'activitats de descoberta i protecció del medi ambient.

 


Algunes de les activitats educatives planificades es duran a terme amb la participació de les següents entitats:

 • Amics de la Terra.
 • Ajuntament de Manacor.
 • Conselleria de Medi Ambient.
 • Mallorca Recicla.