PROVESLLIURES2  Proves lliures convocatòria 2022 (clicau damunt)

       Termini d'inscripció

       Del 2 al 10 de març de 2023, ambdós inclosos.

       Termini de realització de les proves lliures:

       Del 2 al 31 de maig de 2023, ambdós inclosos, segons calendari establert per cada centre.

 

        Calendari del procediment d’inscripció i de realització de les proves lliures (clicau damunt)

       Sol·licitud d'inscripció (català)

       Sol·licitud d'inscripció (castellà)    

        Normativa que regula la convocatòria.

 

       Pagament (clicau damunt el que pertoqui)

      Pagament de taxa general per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà 9,29 €

      Pagament de taxa família monoparental general per cada mòdul d'un cicle de grau mitjà 4,64 €     

     Exempcions (No han de pagar): Les famílies en alguna de les següents situacions: vulnerabilitat econòmica especial, risc social, nombroses, monoparentals de categoria especial, víctimes de terrorisme, víctimes de violència de gènere i aquelles amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de dependència II o III. Les persones privades de llibertat, en situació d’atur, tutelades, extutelades i en acolliment familiar. La condició s’ha d’acreditar documentalment en el centre.

 

      Oferta de cicles per a les proves lliures de l’any 2023 a l'IES Porto Cristo:

          

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

SSC21-Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència

         1r CURS

        2n CURS

         Mòduls professionals:

        Mòduls professionals:

 • Atenció i suport psicosocial
 • Destreses socials
 • Suport domiciliari
 • Suport a la comunicació
 • Atenció higiènica
 • Atenció sanitària
 • Primers auxilis
 • Tele-assistència
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
 
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

IFC21-Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

        1r CURS

       2n CURS

        Mòduls professionals:

       Mòduls professionals:

 • Xarxes locals
 • Seguretat informàtica
 • Aplicacions ofimàtiques
 • Serveis en xarxa
 • Sistemes operatius monoestació
 • Aplicacions web
 • Muntatge i manteniment d'equips
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

 

        LLISTATS

 • Llistats inscripció (pendent d'actualitzar)

      

       HORARIS

 • Horari tutories (pendent d'actualitzar)

 

      CALENDARI

 • Calendari proves lliures (pendent d'actualitzar)