Convocatòria de gener 2018


 CRITERIS DE RECUPERACIÓ D'ASSIGNATURES PENDENTS

Per poder recuperar les assignatures que arrossegau dels cursos anteriors cladrà que es presenteu als exàmens de recuperació de la convocatòria de gener de l'any 2018.

En el següent document trobareu els criteris de recuperació, de cadascuna de les pendents, desglossats per assignatures i cursos. Assegura't de llegir-los i haver-los entés bé abans de presentar-te a l'examen, així no donarem peu a malentesos.

 

 CALENDARI D'EXÀMENS D'ASSIGNATURES PENDENTS

 

HORARI

DILLUNS 29

DIMARTS 30

DIMECRES 31

DIJOUS 1

DIVENDRES 2

8:00-8:55

   

 Matemàtiques

(Aula: A8)

 

 

C. Naturals

(Aula: A4)

8:55-9:50

     

 Castellà

(Aula: A5)

Català

(Aula: 1r de Batx B)

 

9:50-10:45

       

Llengües Estrangeres

(Aula: A6, A8)

11:10-12:05

       

Educació Plàstica i Visual

(Aula de música)

Música

(Aula de música)

 

12:05-13:00

 

Educació Física

 Tecnologia

(Aula: Taller)

 
 
 

C. Socials

 (Aula A2)

13:00-13:55