eines boCom podem contribuir a impulsar una millora educativa a l’IES Porto Cristo? Quins desafiaments haurem d'encarar a l'escola en un futur pròxim?

Aquestes són preguntes que ens interpel·len a molts professionals i institucions en l'àmbit de l’educació i es per això que el professorat de l’IES Porto Cristo continua autoformant-se, en horari extraescolar, per conèixer de primera mà com aplicar la tecnologia per millorar la tasca educativa en tots els seus àmbits. Àmbits com ara la personalització de l’aprenentatge, l’avaluació de les competències i/o l’ús de metodologies innovadores que permetin una optimització de l’organització escolar.

La comunitat educativa de l’IES Porto Cristo ha volgut apel·lar a l'experiència reflexiva, i autodidacta, de cadascun dels membres implicats per recollir les seves aportacions sobre allò que consideren més important en educació, allò que saben que els funciona i que els és útil, o allò que no, per respondre les necessitats educatives del seu alumnat.

Amb la premisa de que “La millor formació per un mestre és tenir companys que innovin” el professorat del centre du més de 30 hores de formació on, a partir d’aquest espai de reflexió, debat i disseny han aconseguit elaborar, i exposar, nous projectes transversals que esperem, tenguin una aplicació inminent el curs proper.

 

c8773fc7-3f1b-4c04-93aa-a7ecccf82812

 

878f7213-edfb-4aed-b64f-ef47f405743f

 

 

a3a4c52b-b7ec-4ced-bee7-f17764179a91

53783ce3-f3d9-45c9-a99d-533e99f6fa48