PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ 2021/22

                                                          

      Llistat definitiu APTES Proves d'Accés a Cicles formatius de Grau Mitja (Novetat)

 

 

     Els alumnes APTES poden passar per Secretaria a recollir el certificat d'aptitut de la prova a partir de dia 31 de maig.

       

      Calendari i horari de les proves de l'IES Porto Cristo.

 

      Relació de materials necessaris per a la realització de les proves.

 

      

      Documentació a presentar al centre educatiu per a la inscripció a la Prova d'accés de grau mitjà:

 

          Pagament:

 

                   

PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ DE FP

Requisits

Tenir 17 anys complerts o complir-los  dins el 2022

Període d’inscripció

del 3 al 17 de març de 2022

On presentar la inscripció?

a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova

Centres on es fa

⦁   IES Arxiduc Lluís Salvador (Palma)

⦁   IES Josep Sureda i Blanes (Palma)

⦁    IES Son Pacs (Palma)

⦁    IES Guillem Sagrera (Palma)

⦁    IES Marratxí (Marratxí)

⦁    IES Bendinat (Calvià)

⦁    IES Llucmajor (Llucmajor)

⦁    IES Inca (Inca)

⦁    IES Sineu (Sineu)

⦁    IES Alcúdia (Alcúdia)

⦁    IES Mossèn Alcover (Manacor)

⦁    IES Portocristo (Manacor)

Publicació de la llista provisional de persones admeses

24 de març

Termini per formular reclamacions a la llista provisional:

25, 28 i 29 de març, ambdós inclosos.

Publicació de la llista definitiva de persones admeses:

7 d'abril

 

Quan es realitzaran les proves?

11 i 12 de maig de 2022

 

a) Dia 11 de maig:
–  15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).
– 18.30 h: examen de ciències socials, geografia i història (durada màxima d’una hora).

b) Dia 12 de maig:
– 16.00 h: exàmens de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (durada d’una hora per a cada examen, i màxim de dues hores per a aquesta part de la prova).

Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 

 

19 de maig

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre i lliurament dels certificats d'aptitud al centre on han fet la prova: 

 

31 de maig

Quin preu tenen les proves? 

Com he de pagar-ho?

23,25 euros (taxa general)

11,63 euros (taxa família monoparental especial)

Exempcions (No han de pagar els casos que especificam al principi)

Pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx


     
 
                                       PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR 2021/22
 
            Documentació a presentar al centre educatiu per a la inscripció a la Prova d'accés de grau superior:             Pagament:

PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D'FP

Requisits

Tenir 19 anys complerts o complir-los  dins el 2022

Període d’inscripció

del 3 al 17 de març de 2022

On presentar la inscripció?

a la secretaria del centre on es vol realitzar la prova

Centres on es fa:

 

a) Opció d’humanitats i ciències socials:

IES Ses Estacions (Palma). No ofereix la matèria de francès.

IES Ramon Llull (Palma).

IES Antoni Maura (Palma). No ofereix la matèria d’alemany.

IES Calvià (Calvià). No ofereix la matèria de francès.

IES Berenguer d’Anoia (Inca).

IES Manacor. No ofereix la matèria de francès.

IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella).

IES Sa Blanca Dona (Eivissa).

 b) Opció de ciències de la salut i mediambientals:

IES Josep Maria Llompart (Palma).

IES Son Rullan (Palma).

IES Albuhaira (Muro).

IES Felanitx (Felanitx)

IES Cap de Llevant (Maó).

IES Algarb (Sant Josep de sa Talaia).

c) Opció de ciències i tecnologia:

IES Politècnic (Palma).

IES Emili Darder (Palma).

IES Berenguer d’Anoia (Inca).

IES Manacor (Manacor).

IES Pasqual Calbó i Caldés (Maó).

IES Isidor Macabich (Eivissa).

Publicació de la llista provisional de persones admeses

 24 de març

Termini per formular reclamacions a la llista provisional:

25, 28 i 29 de març, ambdós inclosos.

Llista definitiva de persones admeses:

 7 d'abril

Quan es realitzaran les proves?

 

a) Dia 11 de maig:
– 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora.
– 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen).
– 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).

 
b) Dia 12 de maig:
– 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).

Llista provisional de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre: 

 

19 de maig

Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes al tauler d’anuncis i a la pàgina web de cada centre i lliurament dels certificats d'aptitud al centre on han fet la prova: 

 

31 de maig

Quin preu tenen les proves? 

Com he de pagar-ho?

34,87 € (taxa general)

17,43 € (família monoparental de categoria general

Exempcions (No han de pagar els casos que especificam al principi)

Pagament telemàtic de la Taxa a través de l'ATIB: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx