Alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO, al llarg d'aquesta setmana els vostres tutors us entregaran un full de matrícula del Curs 2018-19, que els vostres pares hauran de reomplir, signar i lliurar abans del dimecres 25 de maig seguint les intruccions que allà hi trobareu: 

MATRICULA