Us  informem que dilluns 4 de febrer  es farà una reunió de delegats ambientals a 4a hora a la biblioteca , després del temps del pati. Serà una sessió informativa de 15 -20 minuts,aproximadament. Se'ls donarà informació sobre les tasques que hauran de realitzar durant els mesos de febrer i març.

Si hi hagués qualque examen o qualque activitat que afectàs a un dels alumnes delegats ambientals i no pogués venir a la reunió, fes-m'ho saber i així podria donar la informació personalment  a l'alumne afectat.
 
 La graella dels alumnes afectats està a la imatge adjunta
 
Amb la participació de tots....moltes coses es poden fer
 
Comissió de Medi Ambient i Comissió feim un Centre Sostenible
Delegats