Durant aquest curs escolar el nou horari de secretaria serà el següent:

Matí: De dilluns a Divendres de 9.00 a 13.30 hores.

Tarda: Dilluns de 16.00 a 19.00 hores.