El consell escolar és l'òrgan màxim de representació i participació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa. És en aquest espai on les famílies, el professorat, l'alumnat i la resta de membres que en formen part, participen i prenen les decisions que afecten la vida del centre. És per això que us animam a tots, alumnes, mares i pares i personal docent a presentar la vostra candidatura a formar part del consell escolar.  El període per presentar candidatures és del 14 al 28 d'octubre.
 
Dia 14 d'octubre es publiquen els censos dels alumnes, mares i pares i personal docent de l'IES Porto Cristo. Hi ha fins dia 18 d'octubre per presentar reclamacions, ho podeu fer a la secretaria del centre.'
 
ENLLÇOS D'INTERES: